Pag-upgrade sa mga server, mangyaring maghintay...

Upang mas mabilis at mas matatag ang aming website, ina-upgrade na namin ngayon ang mga server.
Mangyaring suriin kung ang website ay online sa mga 10 minuto.
Salamat!